پروفیل آلوپ وین

شرکت نام آوران پارس در سال ۱۳۸۶ با هدف واردات و صادرات اقلام مرتبط به صنعت درب و پنجره تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۳ با راه اندازی دفتر تهران خود در عرصه بازرگانی پروفیل خام UPVC نیز ورود نمود. هم اکنون جهت ارتقای صنعت درب و پنجره نوگرایی و کارآفرینی طی قرارداد انحصاری فروش پروفیل آلوپ وین فی ما بین پنجره عایق صدفی با مدیریت مهندس سجاد پور سلطانی و شرکت نام آوران پارس با مدیریت مهندس حسین شقاقی وارد عرصه فروش این پروفیل منحصر به فرد در صنعت شده است. قابل ذکر است که این محصول در سال ۱۳۸۴ثبت اختراع بین المللی در ثبت مادرید و همچنین ثبت اختراع در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی در ایران گردیده است اما این محصول هم اکنون به تولید انبوه رسیده و برند آن بصورت انحصاری در اختیار شرکت نام آوران پارس می باشد.